http://giaitri321.pro - Wapsite giải trí điện thoại java.
http://wapapk.vn - Cập nhật game, ứng dụng smart phone.